COM_SIMPLECALENDAR_PRINT
September 2019
Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs. 3 päeva Tallinn 16.09 - 18.09.2019
Raamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht. 4 päeva Tallinn 23.09 - 26.09.2019
Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile. 2 päeva Tallinn 23.09 - 24.09.2019
October 2019
Projektijuhi finantskoolitus - projekti tulude, kulude, rahakäibe eelarvestamine, juhtimine, analüüs. 2 päeva Tallinn 07.10 - 08.10.2019
Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine juhile. 1 päev Tallinn 07.10.2019
Mittefinantsjuhi raamatupidamise ja finantskoolitus - tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs. 3 päeva Tartu 09.10 - 11.10.2019
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus. 2 päeva Tartu 09.10 - 10.10.2019
Omahinna arvestus, omahind ja üldkulude jaotamine. 2 päeva Tallinn 14.10 - 15.10.2019
Kulude juhtimine, omahinna ja jääktulu arvestus ning tegevuspõhine kuluarvestus. 3 päeva Tallinn 14.10 - 16.10.2019
Rahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüs. 2 päeva Tallinn 22.10 - 23.10.2019
Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile, 2 päeva Tartu 28.10 - 29.10.2019
Raamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht, 4 päeva Tartu 28.10 - 31.10.2019
November 2019
Mittefinantsjuhi raamatupidamise ja finantskoolitus - tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs, 3 päeva Tallinn 04.11 - 06.11.2019
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus, 2 päeva Tallinn 04.11 - 05.11.2019
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis. 2 päeva Tallinn 11.11 - 12.11.2019
Avaliku sektori tegevuspõhise kulumudeli juurutamine ja avalike teenuste kaardistamine, 2 päeva Tallinn 18.11 - 19.11.2019
*

 


Uurige Töötukassa poolt pakutavat teenust: Tööta ja õpi!:

  www.tootukassa.ee/content/toota-ja-opi

1. mail 2017 aastal alustas Töötukassa töötust ennetavate teenuste pakkumisega töötajatele ja tööandjatele.

Töötust ennetavad teenused on mõeldud: 
töötajatele , kes vajavad tuge töökoha vahetamisel või tööl püsimisel oskuste puudumise või aegumise tõttu; 
tööandjatele, et toetada neid vajalike oskustega tööjõu leidmisel ja ettevalmistamisel ning ümberkorralduste läbiviimisel.