COM_SIMPLECALENDAR_PRINT
September 2018
Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine. 2 päeva Tallinn 17.09 - 18.09.2018
Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs. 3 päeva Tallinn 17.09 - 19.09.2018
October 2018
Projektijuhi finantskoolitus - projekti tulude, kulude, rahakäibe eelarvestamine, juhtimine, analüüs. 2 päeva Tallinn 08.10 - 09.10.2018
Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine juhile. 1 päev Tallinn 08.10.2018
Avaliku sektori tegevuspõhise kulumudeli juurutamine ja avalike teenuste kaardistamine, 2 päeva Tallinn 10.10 - 11.10.2018
Raamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht. 4 päeva Tallinn 15.10 - 18.10.2018
Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile, 2 päeva Tallinn 15.10 - 16.10.2018
Omahinna arvestus, omahind ja üldkulude jaotamine. 2 päeva Tallinn 22.10 - 23.10.2018
Kulude juhtimine, omahinna ja jääktulu arvestus ning tegevuspõhine kuluarvestus. 3 päeva Tallinn 22.10 - 24.10.2018
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis. 2 päeva Tallinn 29.10 - 30.10.2018
November 2018
Rahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüs. 2 päeva Tallinn 05.11 - 06.11.2018
Mittefinantsjuhi raamatupidamise ja finantskoolitus - tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs. 3 päeva Tallinn 12.11 - 14.11.2018
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus. 2 päeva Tallinn 12.11 - 13.11.2018
*

Osalejate arvamusi...

Vaata koolitustel osalenute arvamusi avalikest finantskoolitustest... 

 


Uurige Töötukassa poolt pakutavat teenust: Tööta ja õpi!:

  www.tootukassa.ee/content/toota-ja-opi

1. mail 2017 aastal alustas Töötukassa töötust ennetavate teenuste pakkumisega töötajatele ja tööandjatele.

Töötust ennetavad teenused on mõeldud: 
töötajatele , kes vajavad tuge töökoha vahetamisel või tööl püsimisel oskuste puudumise või aegumise tõttu; 
tööandjatele, et toetada neid vajalike oskustega tööjõu leidmisel ja ettevalmistamisel ning ümberkorralduste läbiviimisel.