COM_SIMPLECALENDAR_PRINT
February 2019
Projektijuhi finantskoolitus - projekti tulude, kulude, rahakäibe eelarvestamine, juhtimine, analüüs. 2 päeva Tallinn 18.02 - 19.02.2019
Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine juhile. 1 päev Tallinn 18.02.2019
Tegevuspõhine kuluarvestus (activity-based costing ABC) - juurutamine ja arendamine organisatsioonis, 2 päeva Tallinn 20.02 - 21.02.2019
March 2019
Rahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüs. 2 päeva Tallinn 28.03 - 29.03.2019
April 2019
Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile. 2 päeva Tallinn 02.04 - 03.04.2019
Raamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht, 4 päeva Tallinn 02.04 - 05.04.2019
Mittefinantsjuhi raamatupidamise ja finantskoolitus - tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs, 3 päeva Tallinn 08.04 - 10.04.2019
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus, 2 päeva Tallinn 08.04 - 09.04.2019
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis. 2 päeva Tallinn 15.04 - 16.04.2019
May 2019
Idufirma (startupi) finantskoolitus: finantsjuhtimine, raamatupidamine, eelarvestamine, analüüs, väärtuse hindamine ja raha kaasamine. 2 päeva Tartu 08.05 - 09.05.2019
Idufirma (startupi) finantskoolitus: finantsjuhtimine, raamatupidamine, eelarvestamine, analüüs, väärtuse hindamine ja raha kaasamine. 2 päeva Tallinn 15.05 - 16.05.2019
Omahinna arvestus, omahind ja üldkulude jaotamine. 2 päeva Tallinn 21.05 - 22.05.2019
Kulude juhtimine, omahinna ja jääktulu arvestus ning tegevuspõhine kuluarvestus. 3 päeva Tallinn 21.05 - 23.05.2019
*

Osalejate arvamusi...

Vaata koolitustel osalenute arvamusi avalikest finantskoolitustest... 

 


Uurige Töötukassa poolt pakutavat teenust: Tööta ja õpi!:

  www.tootukassa.ee/content/toota-ja-opi

1. mail 2017 aastal alustas Töötukassa töötust ennetavate teenuste pakkumisega töötajatele ja tööandjatele.

Töötust ennetavad teenused on mõeldud: 
töötajatele , kes vajavad tuge töökoha vahetamisel või tööl püsimisel oskuste puudumise või aegumise tõttu; 
tööandjatele, et toetada neid vajalike oskustega tööjõu leidmisel ja ettevalmistamisel ning ümberkorralduste läbiviimisel.