Print
Name Venue Date
March 2020
Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine. E-ÕPPENA E-ÕPE, mis toimub antud ajavahemikul koolitatavaga kokkulepitud ajal 16.03 - 30.04.2020
Mittefinantsjuhi raamatupidamise ja finantskoolitus - tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs. E-ÕPPENA E-ÕPE, mis toimub antud ajavahemikul koolitatavaga kokkulepitud ajal 23.03 - 30.04.2020
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus. E-ÕPPENA E-ÕPE, mis toimub antud ajavahemikul koolitatavaga kokkulepitud ajal 24.03 - 30.04.2020
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis E-ÕPPENA. E-ÕPE, mis toimub antud ajavahemikul koolitatavaga kokkulepitud ajal 24.03 - 30.04.2020
Tegevuspõhine kuluarvestus (activity-based costing ABC) - juurutamine ja arendamine organisatsioonis. E-ÕPPENA E-ÕPE, mis toimub antud ajavahemikul koolitatavaga kokkulepitud ajal 30.03 - 30.04.2020
April 2020
Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs. E-ÕPPENA E-ÕPE, mis toimub antud ajavahemikul koolitatavaga kokkulepitud ajal 01.04 - 30.04.2020
Projektijuhi finantskoolitus - projekti tulude, kulude, rahakäibe eelarvestamine, juhtimine, analüüs E-ÕPPENA. E-ÕPE, mis toimub antud ajavahemikul koolitatavaga kokkulepitud ajal 01.04 - 30.04.2020
Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine juhile E-ÕPPENA. E-ÕPE, mis toimub antud ajavahemikul koolitatavaga kokkulepitud ajal 01.04 - 30.04.2020
Kulude juhtimine, omahinna ja jääktulu arvestus ning tegevuspõhine kuluarvestus E-ÕPPENA E-ÕPE, mis toimub antud ajavahemikul koolitatavaga kokkulepitud ajal 01.04 - 30.04.2020
Omahinna arvestus, omahind ja üldkulude jaotamine. E-ÕPPENA E-ÕPE, mis toimub antud ajavahemikul koolitatavaga kokkulepitud ajal 01.04 - 30.04.2020
Rahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüs E-ÕPPENA. E-ÕPE, mis toimub antud ajavahemikul koolitatavaga kokkulepitud ajal 01.04 - 30.04.2020
Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile E-ÕPPENA E-ÕPE, mis toimub antud ajavahemikul koolitatavaga kokkulepitud ajal 01.04 - 30.04.2020
Raamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht E-ÕPPENA E-ÕPE, mis toimub antud ajavahemikul koolitatavaga kokkulepitud ajal 01.04 - 30.04.2020
Projektijuhi finantskoolitus - projekti tulude, kulude, rahakäibe eelarvestamine, juhtimine, analüüs. EDASI LÜKATUD - UUS AEG TÄPSUSTUB. Seni e-õpe. Tallinn 07.04 - 08.04.2020
Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine juhile. EDASI LÜKATUD - UUS AEG TÄPSUSTUB. Seni e-õpe. Tallinn 07.04.2020
Omahinna arvestus, omahind ja üldkulude jaotamine. EDASI LÜKATUD - UUS AEG TÄPSUSTUB. Seni e-õpe. Tartu 14.04 - 15.04.2020
Kulude juhtimine, omahinna ja jääktulu arvestus ning tegevuspõhine kuluarvestus. EDASI LÜKATUD - UUS AEG TÄPSUSTUB. Seni e-õpe. Tartu 14.04 - 16.04.2020
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis. EDASI LÜKATUD - UUS AEG TÄPSUSTUB. Seni e-õpe. Tallinn 27.04 - 28.04.2020
Rahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüs. EDASI LÜKATUD - UUS AEG TÄPSUSTUB. Seni e-õpe. Tartu 29.04 - 30.04.2020
May 2020
Avaliku sektori tegevuspõhise kulumudeli juurutamine ja avalike teenuste kaardistamine, 2 päeva Tallinn 04.05 - 05.05.2020
Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile. Tallinn 11.05 - 12.05.2020
Raamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht Tallinn 11.05 - 14.05.2020
June 2020
Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine. Tallinn 02.06 - 03.06.2020
Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs. Tallinn 02.06 - 04.06.2020
Mittefinantsjuhi raamatupidamise ja finantskoolitus - tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs. Tallinn 08.06 - 10.06.2020
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus. Tallinn 08.06 - 09.06.2020