Print
March 2020
Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine. 2 päeva Tallinn 16.03 - 17.03.2020
Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs. 3 päeva Tallinn 16.03 - 18.03.2020
Mittefinantsjuhi raamatupidamise ja finantskoolitus - tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs. 3 päeva Tartu 24.03 - 26.03.2020
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus. 2 päeva Tartu 24.03 - 25.03.2020
Tegevuspõhine kuluarvestus (activity-based costing ABC) - juurutamine ja arendamine organisatsioonis, 2 päeva Tallinn 30.03 - 31.03.2020
April 2020
Projektijuhi finantskoolitus - projekti tulude, kulude, rahakäibe eelarvestamine, juhtimine, analüüs. 2 päeva Tallinn 07.04 - 08.04.2020
Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine juhile. 1 päev Tallinn 07.04.2020
Omahinna arvestus, omahind ja üldkulude jaotamine. 2 päeva Tartu 14.04 - 15.04.2020
Kulude juhtimine, omahinna ja jääktulu arvestus ning tegevuspõhine kuluarvestus. 3 päeva Tartu 14.04 - 16.04.2020
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis. 2 päeva Tallinn 27.04 - 28.04.2020
Rahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüs. 2 päeva Tartu 29.04 - 30.04.2020
May 2020
Avaliku sektori tegevuspõhise kulumudeli juurutamine ja avalike teenuste kaardistamine, 2 päeva Tallinn 04.05 - 05.05.2020
Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile, 2 päeva Tallinn 11.05 - 12.05.2020
Raamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht, 4 päeva Tallinn 11.05 - 14.05.2020
June 2020
Mittefinantsjuhi raamatupidamise ja finantskoolitus - tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs, 3 päeva Tallinn 08.06 - 10.06.2020
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus, 2 päeva Tallinn 08.06 - 09.06.2020