Avalikud koolitused

Vaata koolituskalendrit...

Avalikke koolitusi viin läbi peamiselt järgmistel teemadel:

 • finantsanalüüs
 • finantsjuhtimine
 • juhtimisarvestus
 • controlling
 • eelarvestamine
 • kuluarvestus jne.

Koolituste korraldaja on Rafiko OÜ, kes on ka Töötukassa koolituspartner.

Vaata kõiki avalike koolituste teemasid
ja õppekavasid ...

 

 

Sisekoolitused ja 

konsultatsioonid

Firmasisesed koolitused koostan koostöös kliendiga:  

 • leppides teemad ja mahud kokku kliendi soovidest lähtuvalt,
 • arvestades maksimaalselt kliendi vajadustega ja
 • soovi korral kaasates koolitustele ka teisi oma ala asjatundjaid.

 
Võta ühendust This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ja anna teada oma soovidest.

Kuidas koolitan...

Koolituste ülesehituses lähtun põhimõttest: õppimine läbi tegevuse.

Lähtuvalt konkreetsest koolitusprojektist kombineeritakse omavahel:

 • teooria,
 • praktilised ülesanded,
 • grupitööd,
 • praktilised juhtimissituatsioonid (case studys).

Teoreetiline osa 

Teoreetilises osas keskendun nüüdisaegsetele lähenemistele ja eesmärgi saavutamiseks kõige otstarbekama(te) teooria(te) valikule. Üldjuhul tuleb kasuks ka olulisemate teadmiste värskendamine.
Sageli on samas valdkonnas mitmeid erinevaid teooriaid, kuid kõiki teooriaid ei ole mõtet juurutada.

Aitan klientidel lihtsalt ja loogiliselt eristada erinevatest teooriatest olulise ning valida ja juurutada erinevatest teooriatest vajalikud.

***

  Kas keskenduda analüüsil ja eelarvestamisel mineviku baasile või vaadata tulevikku 

- vastus koolitusel
*

 


Rafiko OÜ on Eessti Töötukassa koolituskaardi partner.

Uurige Töötukassa poolt pakutavat teenust: Tööta ja õpi!:

  www.tootukassa.ee/content/toota-ja-opi

1. mail 2017 aastal alustas Töötukassa töötust ennetavate teenuste pakkumisega töötajatele ja tööandjatele.

Töötust ennetavad teenused on mõeldud: 
töötajatele , kes vajavad tuge töökoha vahetamisel või tööl püsimisel oskuste puudumise või aegumise tõttu; 
tööandjatele, et toetada neid vajalike oskustega tööjõu leidmisel ja ettevalmistamisel ning ümberkorralduste läbiviimisel.