Kategooria juhtimine ja finantsanalüüs

Läbiviija:

Raili Kuusik,
mitmete finantskavandamise ja –juhtimise valdkonna koolituste lektor, eelarvestaja ja analüütik.

Eesmärk:
(vajalikud) teooriad praktikasse!

Kategooria on selgepiiriline juhitav kaupade ja teenuste rühm, mida tarbijad tajuvad kui üksteisest sõltuvaid või kui asendajaid. Seega valitseb turul täna olukord, kus kõik toote/teenuse pakkujad on omavahel konkurendid.

Selleks, et teistest eristuda ning finantskeeles edukam ja parem olla, tuleb üheskoos tegutseda ja tagada parim tulemus just kliendile. Protsessi tulemusel saavad otsest kasu nii kauplejad ise kui ka ostjad (tarbijad).

Koolituse eesmärk on selgitada kategooria juhtimist ja selle vajalikkust ettevõttele finantsanalüüsi võtmes.

Koolitus annab ülevaate kategooria juhtimise tähtsusest finantsmõõdikute kaudu, st et konkreetse segmendi/tootegrupi tulemuste analüüs aitab ettevõtte tulemusi paremini juhtida. Protsessi tulemusel kasvab ettevõtte käive ja kasum ning rahulolevate tarnijate ja klientide hulk.

Koolitusel teostatakse kategooria juhtimise mõõdikute analüüs situatsioonide lahendamise kaudu. Soovitame arvutuste tegemiseks kaasa võtta kalkulaator.

Koolituse tulemusena osaleja:

 1. mõistab kategooria juhtimise sisu ja vajalikkust ettevõtte finantstulemuste juhtimisel;
 2. on saanud teadmisi rahavoogude analüüsist ja käibekapitali juhtimisest ettevõttes;
 3. teab ja tunneb varude optimaalse taseme leidmise võimalusi ning oskab praktiliselt meetodeid rakendada;
 4. suudab analüüsida ja hinnata kategooria kaudu ettevõttes likviidsust, efektiivsust, rentaablust ja välja tuua võimalikud riskid;
 5. on koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.
Sihtgrupp:
Ostujuhid, müügijuhid, kategooriajuhid, osakonnajuhid, analüütikud, turunduse valdkonna ning hinnakujunduse spetsialistid.

Koolituse kestvus:

2 päeva

Ajakava:
 • Esimene päev:
 • 10.00-12.15 koolitusprojekt
 • 12.15-12.45 vaheaeg
 • 12.45-14.15 koolitusprojekt
 • 14.15-14.30 vaheaeg
 • 14.30-16.45 koolitusprojekt
 • Järgmine päev:
 • 9.00-10.30 koolitusprojekt
 • 10.30-10.45 vaheaeg
 • 10.45-12.15 koolitusprojekt
 • 12.15-12.45 vaheaeg
 • 12.45-14.15 koolitusprojekt
 • 14.15-14.30 vaheaeg
 • 14.30-16.00 koolitusprojekt
Olulisemad teemad:

1. Koolituspäev

 • Kategooria juhtimise olemus, sisu ja vajalikkus ettevõtte tulemuste juhtimiseks.
 • Eesmärgid ja selle saavutamise meetodid,  tulemuste mõõtmine. Kategooria juhtimise põhitunnused.
 • Kategooria juhtimise mõõdikud ja tootlikkus: hinnakujundus, varade mõõdikud ja tegevusmõõdikud. ABC-analüüs.
 • Traditsiooniline versus tegevuspõhine kuluarvestusmeetod. Näide  ja selle sisuanalüüs.
 • Varude juhtimine. Praktiline ülesanne.
 • Kategooria juhtimise tulevik. Tulemuste sisuanalüüs.

2. Koolituspäev

 • Finantsjuhtimise sisu ja olemus, vajalikkus.
 • Finantsanalüüsi tegurid finantsjuhtimise teenistuses. Aruannete süsteem kui analüüsi baas.
 • Käibekapital ja selle juhtimine. Rahavoogude küsimused. Praktiline näide.
 • Efektiivsus ja selle mõõtmine. Praktiline näide.
 • Rentaablus ja selle hindamine. Praktiline näide.
 • Tulemuste kui terviku analüüs.

 

Koolituse meetod:
Õppimine läbi tegevuse
 • loeng
 • praktiliste ülesannete lahendamine
 • tulemuste sisuanalüüs

Koolitusel osaleja saab teemade kohta lahendada praktilisi situatsioonülesandeid ja juhtumeid. Lahendused ja vastused kontrollitakse, saadud tulemuste osas teostatakse suuline sisuanalüüs.

Grupi suurus piiratud!

*


Kuidas investeerida raha nii, et selle väärtus oleks maksimeeritud 

- vastus koolitusel

 

Rafiko Kirjastuse praktilised majandusraamatud ja kandlemuusika CD-d

 Pakume praktilisi majandusraamatuid majandustehingutest, kuluarvestusest, eelarvestamisest ja muusika CD-sid Kandlemees Sanderilt.

Tutvuge raamatute ja muusikaga, saatke meile oma soov  ja seejärel saadame Teile tellimuse kinnituse ja arve e-kirjaga. 
Tellimusele lisandub postikulu 3,00 eur.
Peale arve laekumist väljastame tellimuse 3 tööpäeva jooksul. 

Tutvu:

raamatud

muusika

 

 


.................................