Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine juhile

 

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus 

Koolitaja: Sander Karu, 
mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor, koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse 
Tel: 5043202
E-post:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Eesmärk
ja
õpiväljundid:

(vajalikud) teooriad praktikasse!

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • saanud süsteemse ülevaate juhile vajalikest olulisematest raamatupidamise, juhtimisarvestuse, finantsprognoosimise ja finantsjuhtimise mõistetest, printsiipidest ja aruannetest
 • teadvustanud raamatupidamise ja finantsjuhtimise prioriteete, millele keskenduda juhina oma töös
 • praktiseerinud juhile otsustamiseks vajaliku finantsaruandluse koostamist ja analüüsi
 • koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks
Sihtgrupp:

Juhid, juhatuse liikmed, allüksuste juhid, tootmisjuhid, ostu- ja müügijuhid, arendusjuhid, raamatupidajad, projektijuhid, ostu- ja müügitöötajad, analüütikud jt töötajad, kelle põhilised tööülesanded ei ole otseselt seotud majandusarvestuse ja finantsjuhtimisega

Koolituse kestvus: 1 päev, koolituse kogumaht: 8 akadeemilist tundi; auditoorse/praktilise töö tunnid: 8 akadeemilist tundi
Ajakava

9.00-10.30 koolitusprojekt

10.30-10.45 vaheaeg

10.45-12.15 koolitusprojekt

12.15-12.45 vaheaeg

12.45-14.15 koolitusprojekt

14.15-14.30 vaheaeg

14.30-16.00 koolitusprojekt

Olulisemad teemad:
 • Mida teha, et juht ja finantsinimesed (raamatupidaja, finantsjuht) infost ühtemoodi aru saaksid?
 • Ettevalmistused finantstegevuse juhtimiseks
 • Põhilised finantsmõisted ja –aruanded ning nende seos igapäevase juhtimistegevusega
 • Kas ja millised on avaliku sektori ja äriühingute raamatupidamise ja finantsjuhtimise olulisemad erinevused?
 • Raamatupidamise aastaaruanne
 • Bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne – miks on juhile kasulikud?
 • Kas keskenduda varadele, kohutustele, omakapitalile, kasumile, tulude, kuludele või rahavoogudele?
 • Bilansi "lugemine"
 • Millele pöörata erilist tähelepanu käibevarast, põhivarast, kohustustest ja omakapitalist info saamisel?
 • Kasumiaruande skeemid ja "lugemine"
 • Millist kasumiaruande skeemi ja vormi eelistada?
 • Brutokasum, ärikasum, kasum enne tulumaksustamist, puhaskasum – kas ja miks olulised juhile?
 • Rahavood ehk rahakäive ja rahavoogude aruanne
 • Rahakäibe prognoos (kassaprognoos, raha prognoos, rahakäibe eelarve, cash flow)
 • Kas juhtimises keskendun rahakäibe prognoosile või rahavoogude aruandele?
 • Rahakäibe tsükkel
 • Kuidas tekib olukord, et kasum on ja raha ei ole?
 • Eelarvestamine ja finantsprognoosimine
 • Praktiline ülesanne: bilansi, kasumi ja rahavoogude prognoosimine ja eelarvestamine
 • Bilansi "lugemine" versus eesmärgistatud finantsanalüüs
 • Finantsanalüüs ja olulisemad suhtarvud
 • Kuidas kajastuvad minu juhtimisotsused bilansis, kasumiaruandes, rahavoogude aruandes?

 

Koolituse meetod: Õppimine läbi tegevuse
 • teooria
 • praktilised ülesanded
 • grupitööd
 • case studyd

 

Koolituse täies mahus läbinutele ja  õpiväljundid saavutanutele väljastatakse vastav tõend. 

 


Osalejate arvamusi:

Väga hea koolitus, mis annab hea ülevaate raamatupidamisest. Erinevad näited rikastavad ja aitavad paremini mõista õpiväljundeid.
Kirill Badikin

Koolitus andis olulise teadmise: eelarvestamine on olulisem kui "tahavaatepeegli" analüüs.
Rasmus Heinla
Coop Finants AS

Meeldisid ülesanded ja eriti lõpuülesanne (alg- ja lõppbilanss, rahavoog jne.)
Marian

 

*


Kuidas investeerida raha nii, et selle väärtus oleks maksimeeritud 

- vastus koolitusel

 

 


Rafiko OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Uurige Töötukassa poolt pakutavat teenust: Tööta ja õpi!:

  www.tootukassa.ee/content/toota-ja-opi

1. mail 2017 aastal alustas Töötukassa töötust ennetavate teenuste pakkumisega töötajatele ja tööandjatele.

Töötust ennetavad teenused on mõeldud: 
töötajatele , kes vajavad tuge töökoha vahetamisel või tööl püsimisel oskuste puudumise või aegumise tõttu; 
tööandjatele, et toetada neid vajalike oskustega tööjõu leidmisel ja ettevalmistamisel ning ümberkorralduste läbiviimisel. 

 


 

Rafiko Kirjastuse praktilised majandusraamatud ja kandlemuusika CD-d

 Pakume praktilisi majandusraamatuid majandustehingutest, kuluarvestusest, eelarvestamisest ja muusika CD-sid Kandlemees Sanderilt.

Tutvuge raamatute ja muusikaga, saatke meile oma soov  ja seejärel saadame Teile tellimuse kinnituse ja arve e-kirjaga. 
Tellimusele lisandub postikulu 3,00 eur.
Peale arve laekumist väljastame tellimuse 3 tööpäeva jooksul. 

Tutvu:

raamatud

muusika

 

 


.................................