Idufirma (startupi) finantskoolitus: finantsjuhtimine, raamatupidamine,  eelarvestamine, analüüs, väärtuse hindamine ja raha kaasamine.

2 päeva  

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus

Koolitajad:

Sander Karu,
mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse.

Kristin Karu,
mitmekülgsete kogemustega finantspraktik, mitmete Eesti ja Saksamaa idufirmade finantskonsultant.

Eesmärk
ja õpiväljundid:
(vajalikud) teooriad praktikasse!

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:
 • saanud süsteemse ülevaate nüüdisaegse majandusarvestuse, finantsjuhtimise, ettevõtte väärtuse hindamise ja raha kaasamise teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest;
 • teadvustanud olulisemaid aspekte seoses tulude, kulude, rahakäibe (burn/runway), investeeringute ja kaasatud raha juhtimise, eelarvestamise ja analüüsiga, millele keskenduda idufirma (startupi) töös;
 • praktiseerinud tulude, kulude, rahakäibe (burn/runway), investeeringute ja kaasatud raha juhtimise, eelarvestamise ja analüüsi teoreetiliste põhimõtete kasutamist praktiliste ülesannete lahendamisel;
 • leidnud efektiivsemaid võimalusi tulude, kulude, rahakäibe (burn/runway), investeeringute ja kaasatud raha juhtimise, eelarvestamise ja analüüsi kasutamiseks oma töös;
 • koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.
Sihtgrupp:

Idufirmade (startup) founderid, juhid, äriarenduse spetsialistid, finantsjuhid, raamatupidajad, analüütikud jt töötajad, kelle põhilised tööülesanded ei ole otseselt seotud majandusarvestuse, finantsjuhtimise ega raha kaasamisega.

Koolituse kestvus:

2  päeva, koolituse kogumaht: 16 akadeemilist tundi; auditoorse/praktilise töö tunnid: 16 akadeemilist tundi

 
Ajakava:

Esimene päev:

 • 10.00-12.15 koolitusprojekt
 • 12.15-12.45 vaheaeg
 • 12.45-14.15 koolitusprojekt
 • 14.15-14.30 vaheaeg
 • 14.30-16.45 koolitusprojekt

Järgmine päev:

 • 9.00-10.30 koolitusprojekt
 • 10.30-10.45 vaheaeg
 • 10.45-12.15 koolitusprojekt
 • 12.15-12.45 vaheaeg
 • 12.45-14.15 koolitusprojekt
 • 14.15-14.30 vaheaeg
 • 14.30-16.00 koolitusprojekt
Olulisemad teemad:

 

1. päev (Sander Karu)

Mida teha, et founderid, investorid, finantsistid ja teised huvigrupid infost ühtemoodi aru saaksid?
Ettevalmistused finantstegevuse juhtimiseks

Põhilised finantsmõisted ja -aruanded ning nende seos igapäevase juhtimistegevusega
Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne – miks on juhile kasulikud?
Kas keskenduda varadele, kohutustele, omakapitalile, kasumile, tulude, kuludele või rahavoogudele?
Bilansi“ lugemine“
Millele pöörata erilist tähelepanu idufirma käibevarast, põhivarast, kohustustest ja omakapitalist info saamisel?
Kasumiaruande skeemid ja „lugemine“
Millist kasumiaruande skeemi ja vormi eelistada?

Rahavood ehk rahakäive ja rahavoogude aruanne
Rahakäibe prognoos (kassaprognoos, raha prognoos, rahakäibe eelarve, cash flow)
Burn rate, runway

Rahakäibe tsükkel
Kuidas tekib olukord, et kasum on ja raha ei ole?

Eelarvestamine ja finantsprognoosimine
Jääktulupõhine eelarve
Praktiline ülesanne: bilansi, kasumi ja rahavoogude prognoosimine ja eelarvestamine
Bilansi „lugemine“ versus eesmärgistatud finantsanalüüs

Finantsanalüüs ja olulisemad suhtarvud
Kuidas kajastuvad minu juhtimisotsused bilansis, kasumiaruandes, rahavoogude aruandes?

 

2. päev (Kristin Karu)

Kuidas hinnata oma idufirma väärtust?
Idufirma väärtuse hindamise spetsiifika ja levinumad meetodid
Praktiline tegevus: minu idufirma väärtuse leidmine

Raha kaasamine
Raha kaasamise etapid ja eesmärgid
Kuidas teha kindlaks raha vajadus?
Praktiline tegevus: minu idufirma eesmärgid raha kaasamiseks ja rahavajaduse kindlakstegemine
Millised on võimalikud rahastusallikad?
Praktiline tegevus: rahastusallikate kaardistamine
Millised on riskikapitali kaasamise eripärad?
Tunne oma äri ehk kuidas teha oma äri(mudel) investorile huvipakkuvaks?
Kuidas kujundada omakapitali struktuuri (cap tables)?
Millised olulisemad juriidilised nüansid raha kaasamisega kaasnevad (term sheet spetsiifika)?

 

Koolituse meetod:
Õppimine läbi tegevuse
 • teooria
 • praktilised ülesanded
 • grupitööd
 • case studyd


Koolituse täies mahus läbinutele ja  õpiväljundid saavutanutele väljastatakse vastav tõend.

 


 

*


Kuidas investeerida raha nii, et selle väärtus oleks maksimeeritud 

- vastus koolitusel

 

Rafiko Kirjastuse praktilised majandusraamatud ja kandlemuusika CD-d

 Pakume praktilisi majandusraamatuid majandustehingutest, kuluarvestusest, eelarvestamisest ja muusika CD-sid Kandlemees Sanderilt.

Tutvuge raamatute ja muusikaga, saatke meile oma soov  ja seejärel saadame Teile tellimuse kinnituse ja arve e-kirjaga. 
Tellimusele lisandub postikulu 3,00 eur.
Peale arve laekumist väljastame tellimuse 3 tööpäeva jooksul. 

Tutvu:

raamatud

muusika

 

 


.................................