Rafiko OÜ korraldab finantskoolitusi ja raamatupidamiskoolitusi.

Koolitusi korraldame vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele ja täiendkoolituse standardi nõuetele.

Sisekoolituste ehk tellimuskoolituste korraldamisel saab klient koolitusprogrammi kokku panna koolituste teemadest, mis  on hetkel talle kõige vajalikumad ja lähtudes oma organisatsiooni töötajate tasemest. Koolitusgrupi komplekteerib klient vastavalt oma meeskonna vajadustele ja lähtudes kokkulepitud koolitusgrupi suurusest, et tagada koolituse teoreetilise osa ja praktiliste tööde kvaliteet. Koolituse tellijaga lepitakse kokku koolitusprogrammi eesmärk, täpne programmi sisu, programmi maht, koolituse toimumise koht ja aeg, korralduslikud küsimused ning maksumus. Kui kokkulepe on saavutatud, väljastatakse tellijale arve ja koolituse eest tasutakse üldjuhul enne koolituse algust, kui ei ole kokkulepitud teisiti. 

Avalike koolituste kohta pannakse kodulehele järgnev info:

 • toimumise aeg ja koht
 • koolituse maksumus
 • koolituse läbiviija/d
 • koolituse sihtgrupp
 • koolituse eesmärk
 • koolituse täpsem sisu - nii teoreetiline kui praktiline osa

Koolitusele saab registreeruda kodulehelt registreerimisvormi abil või saates oma registreerimissoov e-kirjaga või registreerudes mõne teise koolitust vahendava lehe kaudu. Saades registreerimissoovi, saadame  koolitushuvilisele kinnituse koolitusele registreerumise kohta paari tööpäeva jooksul e-postiga ja väljastame vastav arve. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel vastavalt maksetähtajale. Arve tasumisega kohustub registreerunu koolitusel osalema. Koolitusest loobumisel tuleb koolitushuvilisel sellest koolituse korraldajat viivitamatult teavitada.

Kui koolitus mingitel põhjustel ei toimu (näiteks ei registreeru vajalik arv osalejaid) antakse registreerunutele sellest teada ja tagastatakse makstud summad või soovi korral saab koolitushuviline kasutada juba makstud summat mõnel teisel meie koolitusel.

Koolituse kvaliteedi tagamiseks peavad koolitajad omama:

 • kõrgharidust - magistrikraadi tasemel
 • praktilist töökogemust õpetatavas valdkonnas
 • ettevõtluskogemust

Meie koolitustel on praktilised juhtimis- ja finantsjuhtimiskogemused ühendatud kaasaegse teooriaga.
Kasutatav õppemeetod on - õppimine läbi tegevuse, kombineerides omavahel:

 • kaasaegse teooria
 • elulised praktilised ülesanded
 • grupitööd
 • praktilised juhtimissituatsioonid (case studys)
 • klientide küsimustele/probleemidele lahenduste leidmise

Kõik koolitusel osalejad saavad teema kohta põhjalikud õppematerjalid.

Koolituse lõppemisel saab iga koolituse läbinu vastava tunnistuse.

Osalejad täidavad koolituse lõpus tagasisidelehe, kus annavad hinnangu koolituse sisule, koolitajale ja kursuse korraldusele ning teevad omapoolseid ettepanekuid. Tagasisidelehti analüüsivad koolitajad ning vajadusel muudavad koolituse sisu, meetodeid või täiendatakse koolituse korraldust.

 
*