Curriculum Vitae

Sander Karu

Sünniaeg: 07. märts 1959.a.
Tel. 5043202
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Haridus

2000- Tallinna Tehnikaülikool, doktoriõpe

1996-1998 Tartu Ülikool, ärijuhtimise magister cum laude

1977-1982 Tallinn Polütehniline Instituut, puidutöötlemise tehnoloogia

 

Ametikäik

2012 - Simmaniduo Kannel OÜ juhataja

2010 - Finantskoolitused.ee juhataja

2002 - Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused, avalikud ja organisatsioonisisesed koolitused, konsultatsioonid ja mentorlus

1999 - 2009 International University Audentes (alates 30. juuni 2008 Tallinna Tehnikaülikool, TSEBA) lektor, loengud „Juhtimisarvestus”, "Kulude arvestus" ning "Juhtimissituatsioonide analüüs" nii bakalaureuse kui magistriõppele

2002 - 2007 International University Audentes finantsjuhtimise õppetooli hoidja

2000- Rafiko Kirjastus OÜ juhataja

1999 - 2005 Tallinna Tehnikaülikooli täiendkoolituses controllingu programmi läbiviimine

1996 - 2005 Eesti Kõrgema Kommertskooli Täiendkoolituse osakonnas ja EBS Juhtimiskoolituse Keskuses erinevad koolitused juhtimisarvestuse, controllingu ja finantsanalüüsi valdkonnas

1996 - Kafikor OÜ juhataja

1995 - loengud Tartu Ülikooli Avatud Ülikoolis juhtimise valdkonnas

1994- Rafiko OÜ (kuni 1998 Rafiko AS) juhataja

1993 - 2002 Invicta AS, juhtimis- ja finantstreener; läbi viinud üle 200 erineva koolitusprogrammi, lisaks sellele konsulteerinud erinevaid ettevõtteid juhtimise- ja rahanduse valdkonnas

1992-1993 Tartu Kommertspank, juhatuse esimehe asetäitja

1987-1992 Baltika AS, Valga Õmblusvabriku direktor, eelneva õigusjärglase AS Walko peadirektor

1989- erinevate aktsiaseltside ja osaühingute juhataja/juhatuse esimees

1985-1987 Valga Mööblivabrik, peainsener

1982-1985 Tartu Mööblikombinaat, meister ja vanemmeister

 

Liikmelisus rahvusvahelistes organisatsioonides

Alates 1999.a. Euroopa Majandusarvestuse Assotsiatsiooni (European Accounting Association) liige.

 

Osalemine erinevates koolitusprogrammides

2011 kuni käesoleva ajani erinevad koolitused

2010 Turundustegevuse strateegiline planeerimine, Helvetia Balti Partnerid

2010 Juhi finantskursus - kuluarvestus, eelarvestamine, controlling, EMI EWT Ida- Lääne Koolituse AS

2010 Brandi loomine. Turundusproff OÜ

2010 Kuidas konkurente Googles edestada? WSI

2010 Miljoni krooni koduleht - kuidas seda teha? WSI

2010 Top sotsiaalsed võrgustikud Sinu firma strateegias. WSI

2010 Hinnasõda ja konkurentsivõitlus. OÜ Müügitreeningute Keskus

2010 Maksukoolitus. Audiitorbüroo Ernst & Young

1999- 2004 EAA aastakonverentsidel osalemine

1999 The Devon School of English, Inglismaa

1994 Invicta Training Ltd., Inglismaa

1992 Randers Business School, Taani

1992 Austrian Bankers Collage, Austria

1987 - 1991 EMI, Mainorfin, Mainor, Eesti

 

Avaldatud publikatsioonid ja raamatud

Raamatud:

Karu, Sander; Kuusik, Raili; Lääts, Kertu. 2010. 70 kulude juhtimise ja arvetuse ülesannet. Lk 47; ISBN 978-9985-9910-5-3

Karu, Sander; Kuusik, Raili; Lääts, Kertu. 2008. 70 kulude juhtimise ja arvetuse ülesannet. Lk 49; ISBN 978-9985-9910-2-2

Karu, Sander. 2008. Amortisatsioonikulu (kulumi) arvestuse käsiraamat. Lk 42; ISBN 978-9985-9910-1-5

Karu, Sander. 2008. Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, I osa. Lk 336; ISBN 978-9985-9213-9-5, ISBN 978-9985-9910-0-8

Karu, Sander jt, 2007. Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele. Lk 322, ISBN 978-9985-9213-8-8

Karu, Sander, Zirnask, Villu. 2004. Eelarvestamine - üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis. Lk 352; ISBN 9985-9213-6-4

Karu, Sander. 2002. Juhtimise võlu ja valu. II osa Eesti tippjuhtide mõtteid oma tööst. Lk 312; ISBN 9985-9213-4-8

Karu, Sander. 2001. Juhtimise võlu ja valu. I osa Eesti tippjuhtide mõtteid oma tööst. Lk 344; ISBN 9985-9213-3-X

Karu, Sander, Zirnask, Villu. 2001. Rahakäibe juhtimine II osa. Lk 256. ISBN 9985-9213-2-1

Karu, Sander. 2000. Rahakäibe juhtimine I osa. Lk. 240. ISBN 9985-9213-1-3

Karu, Sander jt. Müügikäsiraamat. Tallinn Äripäeva Kirjastuse 1999/2000 Haldma, Toomas;

Karu, Sander. 1999. Kuluarvestuse süsteemi loomine ettevõttes. Lk.192. ISBN 9985-60-575-6

 

Artiklid:

2004. eelretsenseeritud artikkel „Strateegiliste majandusnäitajate mõõtmine Eesti ettevõtetes“ kogumikus Eesti majanduspoliitilised perspektiivid Euroopa Liidus, BWV*BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH, Mattimar OÜ, ISBN 3-8305-0814-X, ISBN 9985-844-14-9, lk 556 – 563

2002. eelretsenseeritud artikkel „Tasakaalustatud mõõtmismudel kasumile mittesuunatud organisatsioonides – üks “järgmise Eesti” võimalustest“. "Majandusarvestus ja finantsjuhtimine IV". TTÜ, lk 90-105. ISSN 1406-7013

2002 Rahakäibe juhtimine XXI sajandi alguses. Audentese Toimetised

Juhtimise ja majandusarvestuse alased artiklid erinevates Eesti ajalehtedes ja ajakirjades (Äripäev, Postimees, Eesti Päevaleht, Ärielu jne)

 

Ettekanded rahvusvahelistel konverentsidel:

Strateegiliste majandusnäitajate mõõtmine Eesti ettevõtetes. Värska, 2004 Perspectives of accounting retraining for practicioners in Estonia: an empirical study. (koos T. Haldmaga). European Accounting Association 22nd Annual Congress (Bourdeaux, 1999): S. Karu

*